گلی خوشبو در حمام روزی         

 رسید از دست محبوبی بدستم

  بدو گفتم که مشکی یا عبیری        

  که از بوی دلاویز تو مستم                   

  بگفتا من گلی نا چیز بودم               

  ولیکن مدتی با گل نشستم

  کمال همنشین در من اثر کرد        

  وگرنه من همان خاکم که هستم

 تاريخ : شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۸ | 17:19 | نویسنده : مریم |